Bouwrijpe bouwgrond (800m2) met landelijk uitzicht op 1,5km van centrum Zwevezele

Vraagprijs: € 184 000 Zwevezele Meiboomstraat 12 C
Bouwgrond (800m2) met landelijk uitzicht nabij centrum Zwevezele, Meiboomstraat 12C (gelegen naast huis nr 14)
Ligging: op 5km van de E 403, op 1,5km van centrum Zwevezele.
Gelegen in agrarisch gebied met als bestemming: halfopen en open bebouwing.
RUP Centrum Zwevezele van toepassing = stedenbouwkundige voorschriften van toepassing.
Hoofdbestemming: wonen, nevenbestemming toegelaten (vrije beroepen, kantoren, logiesfuncties..)
Inplanting: het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting
Bouwhoogte: maximaal 2 bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag, maximale nokhoogte tot 12m
Bouwdiepte: gelijkvloers: maximum 20m. Eerste verdieping maximum 14m.
Dakvorm: dakvorm is vrij.
Bijgebouwen mogen (nokhoogte tot 4,5m, maximum 40m2)
Uitgerust met nutsvoorzieningen, elektriciteit, stadswater, tv-distributie, telefoon.
Er is geen enkele bouwverplichting, dus je bent vrij met wie je wilt bouwen.